STKSTEEL CO.,LTD

logostksteel

Menu Bar

แผ่นสแตนเลสผิว BA

แผ่นสแตนเลสผิว BA

แผ่นสแตนเลสผิว BA เป็นผิวที่นิยมใช้เช่นเดียวกันในตลาด มีความเงามากสามารถเห็นเงาสะท้อนได้ นิยมใช้กับงานที่ต้องการความสวยงาม เช่นงานตกเเต่ง แต่หากต้องการผิวเงาขึ้นกว่านี้จะมีผิวเงากระจกหรือ NO.8 ให้เลือก

THICKNESS : 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.5 mm.

SIZE : 4’x8′, 4’x10′

ASTM STANDARD

TEL : 02-417-1245

LINE ID : @STKMETAL

Scroll to Top